Stolt sponsor till stiftelsen Aktiv Skola@

Stolt sponsor till stiftelsen Aktiv Skola

2019-09-09

Vi på Kök11 tycker att skolmiljön är en viktig del av barns utveckling och här byggs framtiden för den kommande generationen.
Därför är vi stolt sponsor till stiftelsen Aktiv Skola.

Här kan ni läsa mer om Aktiv Skola och deras värdegrund.

Om Aktiv Skola
Stiftelsen Aktiv Skola tar ett brett grepp över en av vår tids viktigaste frågor – skolan.

Krisrapporterna om den svenska skolan har duggat tätt de senaste åren. Svensk skolutbildning ligger i botten jämfört med resultaten i övriga OECD-länder. Vi anser att det är dags att ta ett ordentligt grepp om skolfrågorna ur ett föräldra- och elevperspektiv.

Vi har samlat flera väletablerade organisationer under Aktiv Skolas vingar för att kunna arbeta på bred front. På sikt vill vi bland annat skapa lokalföreningar och genomföra egna lärarkonvent. Vi kommer att göra egna undersökningar som ska ligga till grund för våra ställningstaganden. Vi ska säkerställa att alla stödmedlemmar känner att vi gör Sverige lite, och ibland mycket bättre. För vi vet att framtiden börjar i klassrummet.

Aktiv Skolas värdegrund
Aktiv Skola vilar på en värdegrund som baseras på den holistiska definitionen av begreppet hälsa. Det innebär att allt vi gör utgår från denna värdegrund och är en strävan efter att uppnå en högre grad av hälsa. Vi anser att skolan är den arena i samhället där vi har störst möjlighet att förkroppsliga och förverkliga hälsa för våra barn och ungdomar.

Hälsa i den här definitionen innefattar:

Fysisk hälsa.
Mental hälsa.
Emotionell hälsa – möjlighet att känna och ge uttryck för känslor och kunna förstå andras känslor.
Psykosocial hälsa – stöd från familj och vänner, möjlighet att kommunicera med andra, utveckla relationer och utöva aktiviteter tillsammans med andra.
Andlig hälsa – möjlighet att leva efter principer baserade på moral, tro, religion eller sekulär syn, och att känna att man har ett syfte med livet.
Sexuell hälsa – möjlighet att få utöva sin sexualitet och bli accepterad som den man är.
Social hälsa – är länken mellan individens hälsa och hur samhället är utformat med avseende på till exempel bostäder, stödjande samhällsinstitutioner och möjlighet till utbildning och arbete.
Miljö – kvaliteten på den yttre fysiska miljön, till exempel transporter, vattenrening, luft.

Aktiv Skolas hemsida

Kontakta oss

för bästa upplevelsen